DOLAR: 5.75 TL
EURO: 6.37 TL

TAŞERONDAN KADROYA GEÇİŞTE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

1 yıl önce
276 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

Kamuda ve Mahalli İdarelerde taşeron olarak çalışan personellerin kadroya geçiş süreci devam etmekte. Peki, kurumlar ne aşamadalar ve süreç nasıl işliyor?

Konuyu düzenleyen 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ardından çıkan 1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Usul ve Esaslar kamu kurumlarına ve Mahalli İdarelere yani Belediyelere ve İl Özel İdarelerine bu süreçte nasıl bir yol- yöntem izleyeceklerini detaylı bir şekilde anlatmaktadır.

Personeller ilk aşama olarak 11 Ocak 2018 tarihine kadar çalıştıkları idarelere başvuruda bulundular. Bu hak düşürücü bir süre idi yani 11 Ocak 2018 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan personel kadroya geçiş sürecinden yararlanamayacak. Başvuruda bulunan personellerin kamu kurumlarında veya mahalli idarelerin şirketlerinde kadroya geçiş hakkını kazanabilmeleri için bazı şartları taşımaları gerekiyor. İdareler bünyesinde tespit komisyonları oluşturularak bu personellerin gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları incelenecek. Bu iş için tavsiye edilen süre 40 gün.

Tabi tespit komisyonunun başvuruda bulunan kişinin şartları incelemesinden önce, bu ihalenin bir personele dayalı hizmet alımı olması gerekiyor. Personele dayalı hizmet alımı olduğunu ihalenin şu şartları taşımasından anlıyoruz. Personel sayısı ihalede belirtilmiş olmalı, personel tam zamanlı olarak idarede çalışmalı ve işçilik giderleri yaklaşık maliyetin en az % 70 i kadar olmalı ki personele dayalı bir hizmet alımı olsun. Mahalli idarelerin park bahçe, çöp toplama ve sokakların temizliği gibi işlerde personele dayalı hizmet alımı sayılıyor.

İşte bu ihalelerde çalışan kamuda veya mahalli idarelerdeki taşeron işçiler, çalıştığı kamu kurumlarına ve mahalli idarelerde bu idarelerin şirketlerine işçi statüsü ile geçirilecekler.

Evet, ihale personele dayalı hizmet alımı ve personeller süresi içinde başvuruda bulundu, idarelerde tespit komisyonlarını kurdular. Şimdi ne olacak? Bu komisyon başvuruda bulunan personellerin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarına bakacak. Hangi şartları taşımalı personel?

  • Bu personel o ihalede 04/12/2017 de çalışıyor olmalı.
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımalı yani Türk Vatandaşı olmak,4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 7.  görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 8.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmalı,
  • Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmalı,
  • İdare ile sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmeli,

İşte bu şartları taşıyan başvuru sahipleri komisyon tarafından kabul, taşımayanlar ise ret olarak tutanağa geçecek, EKAP‘a da bu şekli ile girilecekler. Kabul/ret listeleri hazırlanarak ilan edilecek ve en az 3 günlük bir itiraz süresi tanınacak. İtiraz süresinde isteyen idarelere dilekçe ile itiraz edebilecekler.

İtirazları incelemek üzere valiliklerde bir vali yardımcısının başkanlığında en az 3 kişilik komisyon oluşturulacak. Bu komisyon itirazların yerinde olup olmadığını inceleyerek tutanak altına alacak.

İtirazlar karara bağlanıp nihai listelerin belirlenmesinin ardından sınav süreci başlıyor.

Bir sonraki yazımızda sınav süreci ve sonrasını irdeleyelim.

Kalın sağlıcakla…

TAŞERONDAN KADROYA GEÇİŞTE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık